تعرفه های راه اندازی دفترکارهمراه

table

مشاوره با ما رایگان است!

476  29  476 (021)
641  31   322 (031)

تعرفه های راه اندازی دفترکارهمراه

تعرفه سرویس دفتر کار مجازی

8 رقمی سرشماره 6

61053XXX
ماه اول رایگان
از 19000 تومان در ماه
یکساله: 19000 تومان/ماه
6ماهه: 24000 تومان/ماه
3ماهه: 29000 تومان/ماه
1ماهه: 29000 تومان/ماه
ثبت نام
لیست شماره ها

8 رقمی سرشماره 7

75038XXX
ماه اول رایگان
از 29000 تومان در ماه
یکساله: 29000 تومان/ماه
6ماهه: 34000 تومان/ماه
3ماهه: 39000 تومان/ماه
1ماهه: 39000 تومان/ماه
ثبت نام
لیست شماره ها

8 رقمی سرشماره 4

49279XXX
ماه اول رایگان
از 44000 تومان در ماه
یکساله: 44000 تومان/ماه
6ماهه: 49000 تومان/ماه
3ماهه: 59000 تومان/ماه
1ماهه: 59000 تومان/ماه
ثبت نام
لیست شماره ها

8 رقمی سرشماره 2

25917XXX
ماه اول رایگان
از 54000 تومان در ماه
یکساله: 54000 تومان/ماه
6ماهه: 59000 تومان/ماه
3ماهه: 69000 تومان/ماه
1ماهه: 69000 تومان/ماه
ثبت نام
لیست شماره ها

6 رقمی سرشماره 4

4762XXXX
ماه اول رایگان
از 99000 تومان در ماه
یکساله: 99000 تومان/ماه
6ماهه: 119000 تومان/ماه
3ماهه: موجود نیست
1ماهه: موجود نیست
ثبت نام
لیست شماره ها
 

 

- کلیه سرویس ها دارای امکانات کامل و یکسان هستند و فقط سرشماره و تعداد اعداد شماره تلفن تعیین کننده تفاوت قیمت های آنها می باشد.

- در سرویسهای 8 رقمی، در صورت انتخاب شماره های رند مبلغ 10.000 تومان و انتخاب شماره ویژه مبلغ 30.000 تومان به مبلغ ماهیانه سرویس افزوده می شود. (حداقل مدت قرارداد نیز متفاوت می باشد)

- سرویسها دارای خط اختصاصی جهت دریافت فکس می باشند، در صورت انتخاب گزینه امکان ارسال فکس اینترنتی، مبلغ 10.000 تومان به فاکتور ماهیانه خواهد افزود.

-  تعداد یک عدد شماره انتقال تماس در سرویسها موجود است که می توان مثلا هر 3 داخلی 1و2و3 را به آن شماره انتقال داد. در صورت انتخاب شماره های بیشتر جهت انتقال تماس مبلغ 5000 تومان در ماه افزوده خواهد شد. (به تعداد استفاده در داخلی های مختلف ارتباطی نخواهد داشت فقط متمایز بودن شماره انتقال ملاک است)

- تعداد 1 عدد پیام صوتی اطلاع رسانی با زمان حداکثر 40 ثانیه در سرویسها وجود دارد. در صورت انتخاب اعلانهای صوتی بیشتر، مبلغ 15000 تومان در ماه اضافه می گردد.

- جهت تامین هزینه های انتقال تماس، مبلغ 10.000 تومان به عنوان ودیعه در فاکتور شما لحاظ می گردد.

- به کلیه قیمتهای اعلام شده؛ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

  

مزایای دفتر کار همراه

ویژگی های دفتر کار همراه

امکانات دفتر کار همراه 

تعرفه های دفتر کار همراه 

فرم ثبت نام